Wie zijn we?

Sinds april 1980 houden vrijwilligers de Dilbeekse wereldwinkel open.
Hun doel is mee te bouwen aan een eerlijke wereldhandel. In de wereldwinkel verkoopt men enkel
productendie geproduceerd worden met oog voor kwaliteit Ún voor mens- en natuurvriendelijke
produktieprocessen.

Het gros van de producten wordt ingevoerd en verdeeld door Oxfam BelgiŰ die er aan de partners in het
Zuiden een eerlijke prijs voor betaalt. Oxfam verzorgt de verdere verwerking en verdeling op een ethisch
verantwoorde manier. De verkoop in de winkel gebeurt geheel door onbezoldigde vrijwilligers.

Via de installatie van een infotheek op de eerste verdieping wil de wereldwinkel zijn klanten ook
de mogelijkheid bieden zich ruim te informeren over de "Partners uit het Zuiden" en over de
aangeboden producten.
Deze informatie vind je ook in folders, specifieke mailings van de brochures Wereldwinkel en Kleurkrant.

Wie ons een bezoekje brengt moet zeker een blik in de etalage werpen.
Uitgewerkt als "Venster op het Zuiden" biedt deze regelmatig een interessante kijk op bepaalde thema's.
( B.v. nationale aktie omtrent koffie !)

Naast de verkoop en de vele kleine infrastructuurwerken in de winkel zelf,
realiseren onze vrijwilligers jaarlijks ook heel vaak verkoopstands op aktiviteiten van Dilbeekse
verenigingen.

In totaal zijn een dertigtal mensen aktief in en om de wereldwinkel, waarvan een zestiental via de
permanenties en het dagelijks bestuur.